LKN Industriautomation AB förvärvas av Midroc Automation

"För oss är Midroc Automation en logisk köpare av verksamheten, vi har framgångsrikt jobbat tillsammans under närmare 25 år och känner varandra väl", säger Lars Karlsson.

https://www.midroc.se/nyheter/2018/midroc-automation-expanderar-genom-fo...