LKN INDUSTRIAUTOMATION AB

LKN är en av Sveriges ledande leverantörer av automatiserade produktionssystem och lösningar.

LKN's kunder finns sedan många år främst inom fordonsindustrin och i allt högre grad från andra segment utanför bilindustrin (General Industry)