Nyheter

 

LKN Industri Automation AB stöder Panzisjukhuset i Bukavu

Panzisjukhuset i Bukavu, östra Kongo, med chefsläkare dr Denis Mukwege i ledningen, har blivit internationellt känt för sin vård av kvinnor som utsatts för brutala övergrepp i krigets spår. 

Under de senaste 15 åren har ca 40 000 underlivsoperationer genomförts av sjukhusets 30-tal läkare. Denna särskilda kvinnosjukvård upptar 250 av sjukhusets 450 vårdplatser. Utöver läkarna bärs vården i hög grad upp av sjukhusets sjuksköterskor.

Sedan 15 år tillbaka genomförs här utbildning av sjuksköterskor och laboratorieassistenter. Av de 120 studenterna är 80 % kvinnor. Det är en kvalificerad utbildning med gott anseende som blivit normgivande för hela landet.

2008 invigdes en ny skolbyggnad med moderna lokaler, bibliotek, laboratorium, datasal, expeditioner och studierum. Nu efter 8 år är det dags för en förstärkning av de pedagogiska resurserna med anpassning till dagens teknik. Bland annat behöver klassrummen förses med TV-skärmar för att möjliggöra en effektiv användning av internet.  Bibliotek och laboratorium behöver byggas ut och förses med kostsam utrustning som är nödvändig för medicinsk utbildning. 

De nu aktuella insatserna möjliggörs genom stöd från LKN Industri Automation AB som svarar för dessa kostnader