Produkter

Fordonsindustrin är pionjärer när det gäller att använda flexibel automation där kraven på hög, jämn kvalitet och flexibilitet driver utvecklingen. I en tid då en produktionslinje måste överleva flera produktmodeller och ”time to market” blir allt kortare passar LKN’s program av produkter och tjänster väl in.

LKN har flyttat fokus i framtagningen av produktionsutrustning från hårdvara och verktyg till ständig utveckling och kundnära utbyte av kunskap och information. Med hjälp av moderna CAD-program och programvaror för robotsimulering kan processflöden, åtkomlighet, ergonomi och cykeltid simuleras och kontrolleras tidigt i projekten – långt innan den första detaljen av utrustningen är tillverkad och installerad.

Genom en flexibel projektstruktur och med ett väl uppbyggt nätverk av underleverantörer sköter LKN Industriautomation hela projektet från början till slut. Tillsammans med våra underleverantörer levererar vi hela kedjan av tjänster från det att första layouten ritas till färdiginstallerad och produktionsfärdig utrustning står på plats. Detta innebär tjänster inom alla områden från el- och mekanikkonstruktion till simulering, tillverkning, montage, mätning, robotprogrammering (ABB, Kuka, Fanuc) och drifttagning i samband med produktionsstart.

Genom att snabbt etablera en smidig och effektiv projektorganisation och lära känna våra kunder och deras behov väl, hjälper vi dem att bli mer produktiva. Deras framgång blir vår framgång. Strategin är i sig själv inte unik, allt beror på utförandet.