Teknologi

VÅRA EXPERTER FÖR ERA PROJEKT

När det gäller automatiserad produktion vet vi vad vi talar om. I ett stort antal projekt har vi visat hög teknisk kompetens och erfarenhet av att bygga ihop system till högeffektiva lösningar.

Inom tidplan, inom budget och med korta utvecklingsfaser.


SIMULERA VAD SOM HÄNDER: DEN DIGITALA FABRIKEN

För att förkorta utvecklingstider och säkra investeringar, simulerar vi först allt virtuellt. För detta ändamål skapar vi tredimensionella modeller av produkter och system i den digitala fabriken.

Vi integrerar dem till att bilda en kontinuerlig processkedja, simulerar materialflödet i realtid och kontrollerar, testar och optimerar produktionssystemen. Integrationen av nya komponenter och deras samspel med befintliga system kan också testas på detta sätt. Utan att orsaka långa stillestånd eller produktionsförluster. Även en del av den verkliga igångkörningstiden kan minimeras i en värld av digital modellering på detta sätt. 

LKN använder Process Simulate 

Klicka här för att läsa mer!


VÅRT UPPDRAG: FELFRI INTEGRATION

Redan i planeringsprocessen skall systemkomponenter, hårdvara och mjukvara, från olika tillverkare samverka perfekt. För att säkerställa detta i den digitala fabriken och vårt Design Center, sätter vi upp realistiska studier och tillför realistiska data för att inte ta några risker.

Detta gör det möjligt för en felfri integration och banar väg för en kontinuerlig processkedja genom projektet. Allt detta möjliggörs av vår erfarenhet av projektledning: Vi har upprepade gånger visat att LKN arbetar på ett tillförlitligt sätt och att tidplaner och budget hålls - oavsett hur komplexa uppgifterna är.


ENKLA STYRSYSTEM FÖR KOMPLEXA UTRUSTNINGAR

Särskild kompetens krävs för intelligenta styrningar av komplexa system och noggrann övervakning av kritiska processparametrar. Detta kräver perfekt koordination av programvaran hos alla systemkomponenter - från roboten till det totala systemet.

Vi var tidigt ute med att utveckla lösningar som gör det möjligt att hantera och utbyta data effektivt och som underlättar modulär integration av data. Vi lägger stor vikt vid enkel programmering och användarvänliga HMI-paneler.


FELFRI PRODUKTION MED INTELLIGENTA STYRSYSTEM

Visionsystem och sensorteknik spelar en viktig roll i övervakningen av processer. Till exempel intelligenta kamerasystem som kontrollerar position på ett arbetsstycke och ser till att eventuell avvikelse kompenseras innan ytterligare steg i processen utförs.

På detta sätt kan fel undvikas under tillverkningsprocessen. Vi väljer lämpliga sensorlösningar och integrerar dem i applikationen.


OPTIMERADE MATERIALFLÖDEN

På projekteringsstadiet har vi alltid fokus på materialflöden och logistik.

Vi tar i fabriks-layouten hänsyn till logistik och optimerar operatörs-arbetsplatserna så att god arbetsergonomi erhålls. Även att det finns god nåbarhet och laddmöjlighet undersöks, samt i förekommande fall integration av transportörsystem mellan stationerna.